top of page

בניה ירוקה מהי? | אדריכל מייקל כספי

 

בין אם זה בניה פרטית, בניה רוויה, בניה ציבורית או כל פרוייקט אדריכלי כלשהו, את עקרונות הבניה הירוקה. אין די רק בחשיבה של תכנון אדריכלי כולל של כיוונים, מיקום הפרוייקט באתר או שימוש בחלוקת חלל נכונה, אלא גם בבניה ירוקה המשלבת חומרים שמיוצרים בשיטות ובדרכים הממזערות את פליטת הפחמן לאוויר ומניכה את השימוש במזיקים ובחומרים נדיפים. בניה ירוקה משמש את אדריכל מייקל כספי כדרך לוגית לקידום רעיונות אדריכליים ורעיונות יצירתיים לבניה ירוקה נכונה וממוקדת.

 

לפני שנפנה להגדרות חשוב מאד להבין את ההקשר ההיסטורי-גלובלי והפוליטי-מקומי שבמסגרתו נוצר המושג בניה ירוקה. המודעות לסביבה ירוקה וההגנה על הסביבה, שבהם משרד אנימה לליווי בניה ירוקה מתעסק,  החלו להיווצר בארצות אירופה המערבית וצפון אמריקה בהקשר של התקדמות התיעוש והעיור - גלובליזציה, וכתגובה להם. ניתן להגדיר שלושה שלבים או תהליכים, או רמות של מודעות סביבתית. הרמה הראשונה הינה המודעות לנזק שנגרם לסביבה הטבעית על ידי פעילות האדם, ובכך נקיטת פעולות של שימור הטבע ושימור הגישה של בני-אדם למקומות טבעיים. במסגרת פעילות זו הוגדרו הפארקים העירוניים המקומיים, והפארקים הלאומיים הראשונים שהבטיחו שימור של מקומות טבעיים בעלי יופי וחן מיוחד, חשיבות מיוחדת, ואת הגישה החופשית של הציבור אליהם בערים. הרמה השנייה של המודעות הסביבתית, ושל ההגנה על הסביבה הוא בקשירת הקשרים שבין פיתוח ושבין נזקים סביבתיים. רמה זו מאופיינת ומאובחנת על ידי פעילות לעצירת פיתוח, ובמצבים שלא ניתן לעצור אותו, אמדן הנזקים שלו ורמת המודעות שלו ויצירת מנגנונים להגנה על הסביבה מפני הנזקים, או פיצוי לתושבים מפני הנזקים הצפויים. אנימה לליווי בניה ירוקה בתל אביב מתעסק בתחום חשוב זה בכל רמח איבריו. הרמה השלישית של מודעות סביבתית הינה זו הקושרת בין הפיתוח לצורך החברה האנושית מחד, ובין המערכת הסביבתית המורכבת התומכת בו מאידך, ומדגישה את הצורך בהתאמת הפיתוח הצפוי בעולם של בניה ירוקה ואדריכלות ירוקה למגבלות של המערכת הסביבתית ,ובכך כדי לאפשר את היותו בר-קיימא לאורך הזמן הארוך ביותר.

 

ב- 1996 התווסף קבוצה לדיון בנושא המגוון הביולוגי ונכתב גם מאמר רקע בנושא החברתי. תהליך זה שואב הן מהתהליכים העולמיים הגלובליים, והן מתהליכי תכנון בישראל שבחנו את עתיד המדינה לטווח ארוך, כמותוכניות שונות והחשובה בהם שמשרד אדריכלים סטודיו ריפלנט מסתכל זה תכנית אב לישראל 2020 אשר כוללת בתוכה מסמכים מדיניות סביבתיים, אקולוגיים וחברתיים. אפשר לראות את הקשרים השונים בין תכניות בקנה מידה גדול וקטן, כגון ארצי ומחוזי, מסמכים בינלאומיים ומסגרות שונות בינלאומיות לבין המדיניות החדשה שמתפתחת בישראל. בקדמויות שהוגדרו במסגרת האסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא בישראל הן כדלקמן: יש להפנים את ההשפעות החיצוניות באופן טוטאלי על ידי תימחור הוגן ונכון לשוק הריאלי. צורך בחיסכון במשאבי קרקע, מים, זיהום ואנרגיה. פיתוח טכנולוגיות בניה ירוקה ואדריכלות ירוקה וגישות שיצמצמו או ימנעו פגיעות סביבתיות קשות לטווח הארוך במדינת ישראל הירוקה. משרד אנימה לליווי בניה ירוקה מנסה לשפר את איכות החיים בערים בישראל.יש צורך בהגברת המודעות של הציבור הרחב ושל קובעי המדיניות העכשווית לסוגיות שעניינן איכות הסביבה, טיפול סביבתי ומשאבי הטבע יקרים ונדירים וכמו כן הגברת כל היקף המעורבות הציבורית בנושאים הסביבתים שיכולים לעזור בקידום בניה ירוקה בישראל, ובהליכי תכנון במיוחד בתחום אדריכלות ירוקה שבו מתמחה משרד אנימה לליווי בניה ירוקה בתל אביב. צורך בהגנה על החלשים והעניים ושימוש בהרחבת מעגל ההזדמנויות השוות הפתוח בפניהם . בשנת 2000 הוחלט על ייזום תהליכי בניה ירוקה וטיפול סביבתי אינטנסיבי ברשויות מקומיות בישראל. ולמרות קשיים ניכרים בגיוס רשויות מקומיות ומועצות מקומיות להצטרפות לתהליך על רקעים של מיעוט המשאבים שהוקצו לפרוייקטים השונים, והמשבר הכלכלי ברשויות המקומיות, הצליח הפרוייקט הנוכחי להעלות את רמת המודעות לנושאים סביבתיים ברשויות מקומיות שבו מתעסקים משרד אדריכלים סטודיו ריפלנט בתל אביב. במרץ 2002 במקרה יזום, אומץ על-ידי ממשלת ישראל ופורסם המסמך האסטרטגי לפיתוח בר-קיימא בישראל, וזה החלה עבודה על פיתוח מדדים לפיתוח בר-קיימא בישראל שעדיין לא תמה. לאחר מכן בשנת 2003 בעקבות ועידת ייוהנסבורג לפיתוח וסביבה שזה כ- 10 שנים אחרי ריו בברזיל, החליטה ממשלת ישראל ליישם מדיניות של פיתוח בר-קיימא בישראל, והטילה על המשרדים השונים, בתיאום ועדת מנהלים, להכין תכניות פעולה ליישום הפרוייקט של בניה ירוקה ופיתוח בר קיימא בישראל.נוסדו צוותים משרדים שהחלו בגיבוש דרכים להפנמת הפיתוח בר-קיימא בישראל ובניה ירוקה בישראל בפעילות כל המשרדים הנוגעים בדבר. לעצם המחויבות של הממשלתית ישנה חשיבות עצומה בפרוייקט אם כי כל פעילות מעקב של הארגונים הסביבתיים הירוקים וקידום בניה ירוקה במשרדי אדריכלים מראה שלמרות ההצהרות וההבטחות עדיין לא הופנמו הצורך המצריך בשינויים מהותיים בפעילות של כל משרדי הממשלה.בשל כך, תרומתם של בניינים וועדות ממשלה לפיתוח בר-קיימא בישראל בשנים האחרונות החריפה והתמעטה המודעות לשני משברים סביבתיים\אקולוגיים הקשורים זה בזה. מחד  עליית ההתחממות הגלובלית ובהשפעת אפקט החממה הנגרם ונוצר על-ידי גידול הריכוז של פחמן דו-חמצני וגזי חממה אחרים באטמוספירה ובעיקר כתוצאה של שריפת דלקים פחמימניים. למרות זאת, מנגד, ישנו את עליית מחירי הדלק שמבטאת גידול משמעותי הנמשך בביקוש לאנרגיה מקומית, וזאת במיוחד עקב ההתפתחות הכלכלה במזרח ובעיקר בסין ובהודו והעלייה ברמת החיים בהן, הגורמת לביקוש לגידול ולאנרגיה לייצור חשמל, חימום, קירור ותחבורה פרטית וציבורית. לכן אם יש יישום נכון של בניה ירוקה ומודעות סביבתית, שבו משרד אדריכלים תל אביב אנימה לליווי בניה ירוקהמתעסק, ההשלכות של ההתחממות הגלובלית עלולות להיות הרות אסון בישראל ובעולם כולו במיוחד באזורים עירוניים הנמצאים לאורך החוף, ובאזורים חקלאיים העוברים תהליכי מדבר. האדריכל אד מזריע שהיה מחלוצי האדריכלות הסולרית בשנות ה-70, חקר ומצא שבהקמה, התפעול והתחזוקה של בניינים אחראיים ל כ- 48% מצריכת האנרגיה בארה"ב, שהיא הצרכנית האנרגיה הגדולה ביותר לנפש ובעולם אחוז זה אף גבוה יותר. אם נסתכל על צריכת החשמל בלבד,אנו רואים  שבניינים צורכים 76% מכלל ייצור החשמל בעולם. על כן, יש צורך בהתאמתם ובנייתם של בניינים וגורדי שחקים שיצרכו פחות אנרגיה, הדבר יכול לגרום למצב שבניה ירוקה ואדריכלות ירוקה להפחתה משמעותית בצריכת האנרגיה, להקטנת פליטת גזי החממה ולמיתון ההתחממות הגלובלית המדשדשת ובאה. מאות בניינים יכולים ומסוגלים לתרום לפיתוח בר-קיימא ופיתוח הבניה הירוקה בישראל וגם ביצירת תכנון נכון המשמש בבניה ירוקה ובניה אקולוגית כמצב נתון ובסיסי. כמו כן אלמנטים כגון המיקום של המבנה בסביבה עירונית ובמיוחד במקומות נגישים לתחבורה ציבורית יעילה שמאפשרים למשתמשים בו לנהל את חייהם ללא תלות ברכב פרטי ועל ידי כך לתרום לסביבה ירוקה ובריאה שמשרד אדריכלים ריפלנט מסוגל שלא לחשוב עליו. הן בהפחתת צריכת האנרגיה וכלה בהפחתת פליטת רעלים  ורעש. לכן בבניה ירוקה ובניה אקולוגית התקנת אמצעים לחיסכון במים, מיחזור מים אפורים, ועיכוב והחדרת מי-נגר הנוצרים בסביבת הבניין, מאפשרים חיסכון במים וחיסכון משמעותי באמצעים הנדסיים ואנרגיה הדרושים כדי לטפל בהם. בניה ירוקה ובניה אקולוגית בצפיפות גבוהה, תוך תרומה ליצירת הסביבה העירונית מרובת השימושים ומגוונת ובכך יצירת ממשק נכון עם המרחב הציבורי שעשויה לתרום ליצירת סביבה ירוקה וחברה בריאה, הוגנת ופתוחה המקיימת בניה ירוקה, אדריכלות ירוקה ופותחת את שעריה לתכנון אדריכלות נכונה במשרד אנימה לליווי בניה ירוקה

bottom of page