top of page

עקרונות התכנון | אדריכל מייקל כספי
 
אנימה לליווי בניה ירוקה - העיצובים שלנו נעים בין סגנונות מסורתיים לעיצובים עכשוויים / כפרי חדשני, כל פרוייקט מקבל אופי אחר וייחודי לפי דרישות הקליינט, ובפרט ניצול חומרים טבעיים זמינים והטמעה של מערכות בר קיימא. דגש מושם על ניצול של מקורות אנרגיה טבעיים, עם דגש על חימום סולארי, ביו גז לטיפול פסולת מים, אנרגיה טורבינות רוח, הידרו חשמליים, מערכות קירור פסיביים ואקטיביים,קידום גינות parmaculture בתוך נוף של האתר ומערכות מים אפורים ממוחזרים לשימוש מחדש בבניין והשקיה באתר.
איכות הסביבה
כל האמצעים האפשריים נלקחים על מנת להבטיח כי חומרים ומערכות הבניין אינם פולטים חומרים רעילים או גזים לתוך הפנים או לאוויר החיצוני. אנחנו שומרים את העצים והצמחייה בכל אתר שאנחנו נוגעים, ובכך מאפשרים קידם מערכות אקולוגיות מקומיות לצמוח ולגדול באופן טבעי ככל שמתאפשר.
צריכת אנרגיה יעילה
כל האמצעים האפשריים נלקחים כדי להבטיח שהאנרגיה בשימוש על ידי הבניין הוא מינימלי ובכך לחסוך הוצאות מיותרות של חימום וקירור המבנה. אנחנו בעד הטמעת מערכות קירור חימום פשוטות ויעילות ותאורת LED בכדי להוריד את תצרוכת החשמל בבית למינימלי לחלוטין.
חומרים שפירים בשמירה על איכות הסביבה
כל האמצעים האפשריים נלקחים בחשבון בשימוש בחומרי בנייה ומוצרים בריאים וטבעיים בכדי למזער את הרס הסביבה הגלובלית. כל עץ שאנו משתמשים נבחרים על בסיס שאינו הרסני ולפי שיטות ייעור רגולטיביות. בנוסף אנו בוחרים חומרים ומוצרים שונים במבנה בהתבסס על רמה של פסולת רעילה אפסית או מינימלית כתוצאה מהייצור שלה.
תכנון הרמוני בין הסביבה והבית
כל האמצעים האפשריים נלקחים בחשבון בתוכנית העיצוב באזור האתר, לפי אבחון האקלים המקומי, וכן כדי ליצור יחסים הרמוניים בין התושבים לבין הטבע. צעדים שיש לנקוט כדי 'לרפא' ולהגדיל את האקולוגיה של האתר.
עקרונות בהתחדשות עירונית
סטודיו ריפלנט לאדריכלות ועיצוב הינו סטודיו הפועל להתחדשות עירונית ותמא 38 במרכז הארץ, ובכך מעלה את תכסית הקרקע לשימושים ציבוריים.
 
מייקל כספי, אדריכל​
סטודיו אנימה לליווי בניה ירוקה​​​​​​​​​​​, תל אביב
אדריכלות ירוקה ובניה ירוקה בישראל.
 

bottom of page