top of page

תכנון אקלימי נכון | אדריכל מייקל כספי

 

משרד אנימה לליווי בניה ירוקה הינו דוגל בתכנון אקולוגי של הבית המכוון לצריכת אנרגיה מינימלית, תוך נסיון להפוך את מאזן האנרגיה לחיובי, משום שצריכת האנרגיה היא המזהם העיקרי כיום. גם אם בבית אנו צורכים את רוב האנרגיה כחשמל, הרי שאנו תורמים לזיהום הכללי.​

בכדי להקטין את צריכת האנרגיה בבית ניתן לנקוט במספר גישות :

משרד אנימה לליווי בניה ירוקה אופן העמדת המבנה, כווני הפתחים, תכנון הצללות וכדומה יכולים להקטין בהרבה את האנרגיה הנדרשת לקירור הבית ולחימומו. אתם מכירים בוודאי את הטענות "קשה לחמם כי כל החום בורח לקומה השנייה", "הבית רותח, המזגן בקושי מקרר". בתכנון נכון אפשר לחמם גם בית שיש בו כמה קומות בחלל פתוח. משרד אנימה לליווי בניה ירוקה הינו משרד העוסק בתכנון אקלימי נכון ויעיל לחיסכון משמעותי בכסף לטווח הארוך.

 

הפתרון המלא כולל כמה נדבכים המחזקים זה את זה. תכנון הצללות נכון יכול למנוע חימום דרך החלונות תוך הסתרה מינימלית. כנ"ל בתכנון צמחיה שתתמוך בהצללות.

בידוד מעטפת הבית היא גורם משמעותי בניסיון לשמירת טמפרטורה נעימה בחלל הפנימי. תכנון מוטעה יגרור טענות כמו "לוקח לבית שלי שעות להתחמם", או "גם כשכבר נעים בערב בחוץ, בתוך הבית עוד חם נורא".

משרד אנימה לליווי בניה ירוקה דוגל באופן חימום וקירור המבנה תלוי ברמת הבידוד שלו. בכדי להקל על שמירת טמפרטורה נעימה בפנים, כשבחוץ חם / קר מדי, יש צורך לבודד את החלל הפנימי. במשרד אדריכלים תל אביב ישנן שיטות רבות לביצוע הבידוד ונציין כאן רק את העובדה שבכדי שהבידוד יהיה יעיל, צריך לשמור על מעטפת בידוד מלאה. כשהמעטפת אינה מושלמת יכנס חום / קור מבחוץ דרך המעברים. מעברים כאלה קיימים בעיקר בפתחים ובשלד המבנה. את פתחי החלונות חובה לבודד על ידי שימוש בזיגוג כפול. את השלד ניתן לבודד בשימוש בפרטי בניין נכונים. גג המבנה, כחלק שמקבל קרינה מכסימלית, הוא אחת מנקודות התורפה העיקריות ובו יש לטפל בהקפדה יתרה. במשרד אנימה לליווי בניה ירוקה יש שיקול נוסף בבניה הוא המסה התרמית של הבית. מונח זה מתייחס לכמות החום שהבית אוגר בעצמו. בשימוש נכון אנו יכולים לנצל תכונה זו. ישנם מקומות בהם נעדיף את הבית במסה תרמית מינימלית ומקומות בהם נשאף להגדיל אותה למכסימום.

שיפור איכות האוויר בתוך הבית יעשה תוך תכנון מושכל של כווני הפתחים וניצול תכונות האוויר. שילוב של בניה נכונה ומערכות החימום והמיזוג, יצמצם את טענות כמו "המזגן מייבש לי את האוויר" ולעומתן "הלחות הורגת אותי".

משרד אנימה לליווי בניה ירוקה מייקל כספי אדריכל דוגל בחסכון באנרגיה ויכול להתקבל פשוט על ידי בחירה נכונה של גופי תאורה, שימוש בטיימרים לצרכנים כמו דוד לחימום מים וכדומה. שימוש במערכות ליצור אנרגיה נקיה יפחיתו עוד יותר את חשבון החשמל. כשאנו מתכננים מבנה חדש, או מטפלים במבנה קיים, ניתן לתמרן את אופן זרימת האוויר בו. מתחילים בניתוח משטר הרוחות באזור בו נמצא הבית. הפניית הפתחים והחצר לרוח הרצויה, בריזה בקיץ למשל, תאפשר שימוש מינימלי במערכת המיזוג.

 

מייקל כספי, אדריכל​

סטודיו אנימה לליווי בניה ירוקה​​​​​​​​​​​, תל אביב

אדריכלות ירוקה ובניה ירוקה בישראל.

 

bottom of page